ActiveX


برای ارتباط با قفل از داخل نرم افزار و خواندن اطلاعات ذخیره شده در قفل.
این object در تمام محیطهای برنامه نویسی قابل استفاده میباشد(برای ويندوزهای 32 بيتی)
Size : 377 KBLast Update : 2015/07/27
برای ارتباط با قفل از داخل نرم افزار و خواندن اطلاعات ذخیره شده در قفل.
این object در تمام محیطهای برنامه نویسی قابل استفاده میباشد(برای ويندوزهای 64 بيتی)
Size : 469 KBLast Update : 2015/07/27

Programmer

به منظور مدیریت حافظه قفل و ذخیره داده های مورد نظر در آن.
اطلاعاتی وارد شده از داخل نرم افزار با استفاده از ActiveX چک میشود.
Size : 1.93 MBLast Update : 2015/07/27

RC file

با استفاده از res فایل برنامه خود را بدون رجیستر کردن اکتیو ایکس اجرا کنید.
Size : 777 KBLast Update : 2012/01/08
با استفاده از res فایل برنامه خود را بدون رجیستر کردن اکتیو ایکس اجرا کنید.
Size : 903 KBLast Update : 2012/01/08
با استفاده از res فایل برنامه خود را بدون رجیستر کردن اکتیو ایکس اجرا کنید.
Size : 212 KBLast Update : 2012/01/08
با استفاده از res فایل برنامه خود را بدون رجیستر کردن اکتیو ایکس اجرا کنید.
Size : 97 KBLast Update : 2012/01/08
با استفاده از res فایل برنامه خود را بدون رجیستر کردن اکتیو ایکس اجرا کنید.
Size : 1.74 MBLast Update : 2013/06/29

Firewall

راهنمای اضافه کردن rule به فايروال.
Size : 273 KBLast Update : 2011/09/17
راهنمای اضافه کردن rule به فايروال.
Size : 536 KBLast Update : 2012/01/08
راهنمای اضافه کردن rule به فايروال.
Size : 423 KBLast Update : 2011/09/17
راهنمای اضافه کردن rule به فايروال.
Size : 267 KBLast Update : 2011/09/17
راهنمای اضافه کردن rule به فايروال.
Size : 445 KBLast Update : 2011/09/17
راهنمای اضافه کردن rule به فايروال.
Size : 450 KBLast Update : 2011/09/17
راهنمای اضافه کردن rule به فايروال.
Size : 458 KBLast Update : 2011/09/17

Help (Tiny & Tiny HID)

راهنمای سریع استفاده از قفل Tiny و Tiny HID.
Size : 392 KBLast Update : 2011/09/17
روش استفاده از قفل در محیطهای مختلف. روش مدیریت قفل در Tiny Manager، روش نصب Driver قفل و ...
Size : 3.37 MBLast Update : 2008/09/09

Help (Tiny+)

روش استفاده از قفل در محیطهای مختلف. روش مدیریت قفل در Tiny Manager، روش کدنويسي در قفل هاي +Tiny
Size : 2.47 MBLast Update : 2013/02/17

Protection Help

راهبردهای امنیتی برای protect کردن نرم افزار و روشهای بهینه برای چک کردن قفل سخت افزاری.
Size : 251 KBLast Update : 2009/09/09

Service

این نرم افزار یک Service Application بوده و برای استفاده از قفل در محیط شبکه بر روی سرور نصب میشود. همراه این سرویس نرم افزاری دیگری نصب شده که برای کنترل و مدیریت client هایی که به سرور متصل میشوند استفاده می شود.
Size : 2.152 KBLast Update : 2015/07/27

Driver(For Tiny)

برای شناسایی قفل سخت افزاری توسط سیستم(برای نصب دستی)
Size : 66 KBLast Update : 2009/08/15
نصب اتوماتیک درایور قفل Tiny برای ویندوز های 32 بیتی
Size : 151 KBLast Update : 2011/06/14
نصب اتوماتیک درایور قفل Tiny برای ویندوز های 32 بیتی
Size : 151 KBLast Update : 2011/06/14
نصب اتوماتیک درایور قفل Tiny برای ویندوز های 64 بیتی
Size : 188 KBLast Update : 2011/06/14
نصب اتوماتیک درایور قفل Tiny برای ویندوز های 64 بیتی
Size : 191 KBLast Update : 2011/06/14
مشکلات احتمالی هنگام نصب درایور
Size : 529 KBLast Update : 2009/08/15

Examples(Tiny & Tiny HID)

Size : 216 KBLast Update : 2012/1/15
Size : 124 KBLast Update : 2010/06/15
Size : 813 KBLast Update : 2011/7/2
Size : 70 KBLast Update : 2007/11/27
Size : 24 KBLast Update : 2011/02/27
Size : 241 KBLast Update : 2010/06/15
Size : 83 KBLast Update : 2009/2/12
Size : 125 KBLast Update : 2007/6/7
Size : 422 KBLast Update : 2007/6/7
Size : 50 KBLast Update : 2011/10/18
Size : 56 KBLast Update : 2007/6/7
Size : 84 KBLast Update : 2007/6/7
Size : 79 KBLast Update : 2007/6/7

Example(Tiny+)

Size : 455 KBLast Update : 2013/02/18
Size : 267 KBLast Update : 2013/02/18
Size : 112 KBLast Update : 2013/02/18
Size : 139 KBLast Update : 2013/02/18