اختراعات ثبت شده


سيستم را ه انداز موتورهای AC با قابليت ايست كامل وبالانر از دورنامی

باتوجه به قيمت بالاي موتورهاي پله اي (‌استپرموتور) امكان استفاده از آنها در پروژه های ارزان قيمت تقريبا غيرممكن است. اين اختراع كمک می كند تا ازموتورهای AC به نحوي استفاده كرد كه هم دور بالاتر از دور نامي داشته باشند و هم با دريافت فرمان توقف به صورت كامل بايستند.

ايجاد تغييرات برروی موتورهای AC به منظور ساخت حالت استپرموتور

باتوجه به قيمت بالاي موتورهاي پله اي (‌استپرموتور) امكان استفاده از آنها در پروژه هاي ارزان قيمت تقريبا غيرممكن است. اين اختراع كمك مي كند تا ازموتورهايويژگي غالب موتورهاي پله اي قابليت كنترل در حركت آنهاست ولي با توجه به قيمت بالای موتورهای يادشده استفاده از آنها در پروژه های آزمايشی و كوچك تقريبا غيرممكن است. اين اختراع كمک مي كند تا با تغييراتی در موتورهای AC همان كاربرد موتورهاي پله اي را ايجاد نمود.

پمپ 2 قطبی پيستونی

در پمپ هاي موجود از يك موتور استفاده شده كه با ايجاد حركت دوراني، آب را به سمت جلو مي راند اين سيستم قديمي بسيار سنگين و پرهزينه و پر سروصدا است. در پمپ هاي 2 قطبي با استفاده از نيروي آهن ربايي يك پيستون به جلو و عقب حركت كرده و آب را به طرف مقصد مي راند. قطعات سبك، ‌حجم كم و استفاده از انرژي بسيار پايين را مي توان از مزاياي اين مدل پمپ برشمرد.

بهينه سازی وكاهش مصرف انرژی در تاسيسات حرارتی

اين سيستم كه با اقبال عمومي فراواني روبرو گرديد، از اتلاف انرژي به نحو كاملا ﻣﺆثري جلوگيري مي نمايد. با استفاده از سنسور دمايي در ساعات گرم روز، موتورخانه را خاموش مي كند و با توجه به قابليت فرماندهي، از روشن بودن موتورخانه در ساعات غير ضروري، مثل شب در ادارات و ساختمان هاي تجاري، جلوگير ي مي كند و در عين حال موتورخانه را به صورت اتوماتيك در ساعات مقرر روشن مي كند. با يك حساب ساده مي توان نتيجه گرفت كه اين سيستم در ساختمان هاي دولتي بالغ بر 50 % ‌كاهش مصرف سوخت را موجب مي شود.

سيستم كنترل باربرداری اتوماتيک

اين سيستم امكان افزايش يا كاهش سرعت حركت اسپيندل در ماشين هاي CNC را به صورت اتوماتيك ايجاد مي كند و با كمك آن در جاهايي كه سرعت بيشتر لازم باشد، ‌دستگاه با دريافت فرمان، سريعتر عمل مي كند و بالعكس. با اين كار زمان، به صورت چشمگيري در عملكرد ماشين هاي CNC كاهش مي يابد.

بالچه های فعال

باتوجه به قيمت بالاي موتورهاي پله اي (‌استپرموتور) امكان استفاده از آنها در پروژه هاي ارزان قيمت تقريبا غيرممكن است. اين اختراع كمك مي كند تا ازموتورهانتخاب مسير در هواپيما به وسيله بالك و در كشتي ها و زير دريايي ها به وسيله سكان انجام مي شود. در هواپيماها تغيير جهت بالك ها توسط سيستم هيدروليك صورت مي گيرد. اين سيستم ها خود داراي فرمان و حجم زيادي هستند و راه اندازي آنها نيز نيروي زيادي طلب مي كند. اين اختراع به كارگيري نيروهاي جانبي مثل فشار هوا و يا آب را امكانپذير مي كند و طي مراحلي كه نيرو و هزينه بسيار كمي را صرف مي كند، اين حركت به سادگي صورت مي گيرد.

دستگاه كاهنده آلودگی صوتی

در جوامع بشري كه سروصداي فراوان وسايل نقليه وفعاليت هاي مختلف بشري يكي از عوامل آزاردهنده انسان است، رسيدن به سكوت به يكي از آرزوها مبدل شده است. اين سيستم با انعكاس امواج صوتی در واقع نوعي مقابله انجام می دهد و باعث كاهش صدای ناهنجار می گردد.

کنترل گاز شهری از طريق تلفن

حضور در خارج از منزل همواره اين نگرانی را در پی دارد كه آيا اجاق گاز روشن مانده يا خاموش است. با كمک اين تكنولوژی پس از گرفتن شماره منزل و يا وارد كردن كد خاص می توان اجاق گاز را روشن و يا خاموش نمود.