استفاده از RC فایل


با استفاده از RC فایل دیگر نیازی نیست اکتیوایکس (Tiny.ocx) را در سیستم مشتری خود رجیستر کنید.
شما با استفاده از RC فایل اکتیوایکس را به پروژه خود اضافه می کنید و دیگر نیازی به رجیستر کردن اکتیوایکس روی سیستم مشتری نمی باشد.
شما می توانید RC فایل را از اینجا دانلود کنید. (نحوه استفاده همراه فایل می باشد)