مشاوره امنیتیدر هنگام خريد قفل سخت افزاري، يك CD شامل نرم افزارهاي قفل و نیز Help فارسي رايگان در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اين خریدار می تواند با مشاوره با کارشناسان این شرکت از راه حل هاي پیشنهادی در جهت افزایش امنيت نرم افزار استفاده نماید.