پشتيبانی فنیعلاوه بر نکات مطرح شده در بخش پرسش و پاسخ، بخش فنی شرکت منشور سیمین در روزهای شنبه تا چهار شنبه از ساعات 16:45 – 8:00
آماده پاسخگویی می باشد.

در ساعات غیر اداری تلفن همراه پشتیبانی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 الی 20 آماده پاسخگویی به مشتریان می باشد.

این شرکت همچنین آمادگی دارد در صورت نیاز، در حضور شما به بررسی و رفع مشکل بپردازد.