!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> اضافه کردن پورت


اضافه کردن پورت


برای استفاده از قفل در حالت شبکه نیاز می باشد که سرویس را بر روی سرور نصب کنید تا اکتیوایکس بتواند از کلاینت به سرور متصل بشود و اطلاعات را بخواند و بفرستد برای این منظور از پورت خاصی استفاده می شود.
حال اگر در سمت سرور فایروالی نصب باشد آن پورت مورد نظر را می بندد و اجازه ارسال و دریافت را نمی دهد.
برای جلوگیری از این مشکل شما باید پورت 9050 را به فایروال اضافه کنید.
شما می توانید Help مربوط به اضافه کردن پورت را از صفحه دانلود ما دریافت کنید.
توجه داشته باشید ممکن است help مربوط firewall شما در صفحه دانلود نباشد. کافیست شما در موتور جستجو نحوه اضافه کردن پورت به فایروال خود را جستجو کنید تا به نتیجه برسید.