اولین ها


منشور سيمين علاوه بر موفقيت در توليدات خود، اعم از محصولات حوزه امنيت نرم افزار و محصولات اتوماسيون صنعتي، در تحقيقات و نو آوري نيز همواره در تلاش و موفق بوده است. اختراعات ثبت شده، گواهي هاي اخذ شده و تقدير نامه هاي فراوان كسب شده، گواه اين مدعاست. عناوين زير گوشه اي از فعاليت هاي تخقيقاتي اين شركت است كه در غالب نو آوري به ثبت رسيده است.

 • پروژه ساخت دستگاه تست صندلی اتومبیل های زانتیا برای شركت سايپا آذين.
 • ساخت سيستم های آغازگر ريل هوا برای شركت صنايع آموزشي.
 • سيستم سخت افزار و نرم افزار كنترل دبي خروجي سد و مخازن آب.
 • سيستم سخت افزار و نرم افزار دستگاه رشد بلور دانشگاه سمنان.
 • تحقيق و بازسازي اساسي 300 عدد جايرو.
 • قرارداد تحقيق و طراحي ساخت FOG با دقت 10+_ درجه بر ساعت.

پروژه های در دست اجرا

 • آبرساني تحت فشار.
 • ربات ميوه چين(باغبان).
 • استفاده از انرژي خورشيد با كمك سلول هاي خورشيدي جهت ايجاد نور و روشنایی.
 • دستگاه کاهنده آلودگی صوتی.
 • کنترل گاز شهری از طریق تلفن.
 • طراحی موتور جدید خودرو جهت کاهش مصرف سوخت.