مزیت قفل Tiny plus


به غیر از تفاوت ظاهری و داشتن درپوش در قفل های Tiny plus می توان از دارا بودن LED شناسایی نام برد منظور این است که به محض اتصال به سیستم در صورتی که توسط ویندوز شناسایی شود LED روشن می گردد.
از مزیت های دیگر قفل اضافه شدن لایه های امنیتی متعدد در قسمت های مختلف آن است، از جمله می توان Query را نام برد، که باعث جلوگیری از جایگزینی اکتیوایکس می شود و همچنین صحت اطلاعات دریافتی از قفل را تایید می کند.
این قفل سازگاری کامل با ویندوزهای 64 بیتی و پورت USB 3.0 دارد